Om Orkubu Vestfjarda

Orkubu Vestfjarda (Vestfjords Kraft Bedrift) har årtiers erfaring med at udnytte vandkraft og geotermisk energi samt transmission, distribution og salg af elektricitet.

Virksomheden blev oprindeligt grundlagt i 1978 og Westfjord Power Company blev etableret på grundlag af lovgivning vedtaget af det islandske parlament i 2001.

Selskabet ejer og drifter

  • syv vandkraftværker som producerer cirka 90.000 MWh om året, hvilket er omkring 60% af elforbruget i Vestfjordene,
  • dieselkraftværker,
  • goeotermiske værker og kedler til centralvarmeanlæg sammen med de nødvendige distributionsnetværk,
  • transmission af elektricitet i Vestfjordene, består af 1.036 km lange elledninger og kabler,
  • eldistribution i Vestfjordene,
  • salg af el, der dækker hele landet.

Orkubu har omkring 70 ansatte i tre geografiske områder i Vestfjordene. Hovedkontor er beliggende i Ísafjörður og der er regionale kontorer i Hólmavík og Patreksfjörður.

Orkubus bestyrelse består af fem medlemmer, der vælges på en årligt generalforsamling. Orkubus direktør driver virksomheden, som er organiseret i en afdeling, tilsyn og tre divisioner: energi, el og finans.

Selskabet er certificeret efter ISO 9001 kvalitetsledelsessystem. Fra 1999 har virksomheden som det første islandske elselskab drevet et internt sikkerhedsledelsessystem under ledelse af den islandske Byggestyrelsen. Selskabet driver også et internt system kontrol med salgsmetre under ledelse af den islandske Forbrugerstyrelsen.

Du er velkommen.
Orkubu Vestfjarda opererer på det åbne elmarked, der dækker hele Island. Uanset hvor du bor i Island, er du velkommen til at bruge os som leverandør af el. Vi tilbyder dig elektricitet, til priser som er blandt de laveste i landet, papirløse e-handel og online-adgang til oplysninger om dit energiforbrug.

Kontakt os på e-mail: orkubu@ov.is, på Facebook: https://www.facebook.com/orkubu, Twitter: https://twitter.com/orkubu eller via telefon: +354 4503211.